Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu


Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 1 osoby poszukującej pracy w zakresie: „Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady...

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie:   „Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy"   Opis przedmiotu zamówienia Usługa: szkolenie dla 10 osób bezrobotnych pn.: „Operator...

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie: „Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C, C+E, C1, C1+E"   Opis przedmiotu zamówienia Usługa: szkolenie dla...

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego następujący przedmiot zamówienia: Usługa: szkolenie dla 10 osób bezrobotnych pn.: „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej" w zakresie posługiwania się systemem komputerowym, obsługi kas fiskalnych oraz poznania higieny produktów spożywczych,...

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie: "Spawacz TIG". Usługa: szkolenie dla 10 osób bezrobotnych pn.: „Spawacz TIG" w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi...

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie: „Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy" Usługa: szkolenie dla 15 osób bezrobotnych pn.: „Operator koparko-ładowarki kl. III...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę