Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu


Nagłówek

Aktualności

Nabór na organizację stażu w ramach RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Targu informuje pracodawców o naborze wniosków na organizację stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu ...

Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia w 2018 roku

Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia w 2018 roku Załączniki Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia w 2018.pdf

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu dysponuje środkami na podjęcie działalności gospodarczej tylko dla osób do 29 roku życia. Jednocześnie informujemy, iż osobom do 25 roku życia środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą zaostać udzielone tylko do 4 miesięcy od dnia rejestracji w tut....

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w ramach priorytetów ustalanych na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu informuj, iż nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS będzie prowadzony w terminie od 19  lutego  do  23 ...

Realizacja projektu - Zintegrowani do działania

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. realizuje projekt: Zintegrowani do działania nr: RPMP.09.01.02-12-0248/17 mający na celu aktywizację społeczno-zawodową osób powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Do wzięcia udziału w...

Nowe zasady rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (o bywateli Republiki Armenii,...

Informacja dotycząca zatrudniania cudzoziemców

W związku ze zmianami przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.  o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017r. poz. 1543 ) ,  Powiatowy Urząd Pracy udostępnia ulotki...

Wsparcie w zatrudnieniu opiekunów osób niepełnosprawnych

W związku z wejściem w życie  programu „Za życiem" oraz zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2007r. poz. 1065 z późn. zm.) wprowadzono nowe  rozwiązania  w obszarze rynku pracy ułatwiające opiekunom osób niepełnosprawnych powrót do aktywności...

Rejestracja elektroniczna

Przypominamy o udostępnionej usłudze internetowej - rejestracji osób  bezrobotnych i poszukujących pracy. Wszyscy rejestrujący się klienci, za pomocą przeglądarki...

Strefa Funduszy Europejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym w ramach Strefy Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie", które odbędzie się w dniach 6-8 października 2017 r. na nowotarskim rynku.   ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 18 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę