Pracodawcy dla uchodźców z Ukrainy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu


Pracodawcy dla uchodźców z Ukrainy


Uchodźcy z Ukrainy poza wsparciem w postaci miejsca do zamieszkania, pomocy medycznej i socjalnej potrzebują również miejsc pracy.

Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy zatrudniając ich, zgłoś swoją ofertę pracy w tut. Powiatowym Urzędzie Pracy online na stronie https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=EURZAD


Punkt kontaktowy Powiatowego Urzędu Pracy dla pracodawców:
  
Powiatowy Urząd Pracy, I piętro pokój 16
  
Sabina Pietraszek, 18 2665691 wew. 267
e-mail: oferty.ukraina@nowytarg.praca.gov.pl


Aby zwiększyć dostępność oferty pracy dla obywateli Ukrainy poproś urząd pracy o przetłumaczenie oferty na język ukraiński.
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Ankieta dla pracodawców chcących zatrudnić obywateli Ukrainy


W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie zwracamy się z prośbą do pracodawców o wypełnienie ankiety, która pomoże oszacować skalę pomocy, jaką możemy wspólnie zaoferować potrzebującym obywatelom Ukrainy. Ankietę można wypełniać do dnia 18 marca.

Link do ankiety: https://cadasprod.wup-krakow.pl/ankieta-zatrudnienie-Ukraincow.pg

W załączeniu znajduje się pismo Wicemarszałka Województwa Małopolskiego w tej sprawie.
 
Załączniki
Pismo od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego.pdf (pdf, 238 KB)

Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy

12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583).
Nowe rozwiązania obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. 

Na mocy ustawy obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski bezpośrednio z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. z powodu zagrożenia wojną, a także obywatele Ukrainy, którzy do tej pory legalnie przebywali i pracowali w Polsce mogą podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy bez żadnych dodatkowych formalności, tj. bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę czy też składania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 
Obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie faktu powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę