Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu


Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie „Operator koparki jednonaczyniowej”

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych pn. „Operator koparki jednonaczyniowej" w zakresie obsługi koparki do 25 ton klasa III w ramach projektu: Droga do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu nowotarskiego (II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Oś Priorytetowa 6: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i...

Zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie szkolenia „Operator wózków jezdniowych”

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych pn. „Operator wózków jezdniowych" w ramach projektu: Droga do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu nowotarskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Oś Priorytetowa 6: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego programu regionalnego, Działanie 6.1:...

Zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie szkolenia „Operator koparko-ładowarki kl. III”

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych pn. „Operator koparko-ładowarki kl. III" w ramach projektu: Droga do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu nowotarskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Oś Priorytetowa 6: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego programu regionalnego, Działanie...

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie „Spawacz TIG”

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych pn. „Spawacz TIG" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy...

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych"

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 22 osób bezrobotnych pn. „ Operator wózków jezdniowych podnośnikowych"  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla osób...

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie „Montaż i demontaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych”

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej pn. „Montaż i demontaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla...

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie „Operator koparko-ładowarki kl. III”

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 20 osób bezrobotnych pn. „Operator koparko-ładowarki kl. III" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i...

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych”

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych pn. „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych"  w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim (VII)" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego...

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych”

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 20 osób bezrobotnych pn. „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla osób...

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie „Operator wózków jezdniowych”

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych pn. „Operator wózków jezdniowych". Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i...

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie „Operator wózków jezdniowych”

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych pn. „Operator wózków jezdniowych". Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i...

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie "Spawacz TIG"

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych pn. „Spawacz TIG" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy określają...

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie "Operator wózków jezdniowych"

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych pn. „Operator wózków jezdniowych Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy...

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie "Spawacz MAG"

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych pn. „Spawacz MAG" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy określają...

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie "Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy"

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych pn. „Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla osób...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia szkolenia w zakresie - Operator wózków jezdniowych

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 13 osób bezrobotnych w zakresie: „ Operator wózków jezdniowych" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia szkolenia w zakresie - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 13 osób bezrobotnych w zakresie: „ Magazynier z obsługą wózków jezdniowych" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla osób...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia szkolenia w zakresie Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C,C+E,C1,C1+E

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych w zakresie: „ Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C,C+E,C1,C1+E " Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. ...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pn. Wizaż i stylizacja paznokci

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 15 osób bezrobotnych w zakresie: „Wizaż i stylizacja paznokci" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla osób...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia - Wizaż i stylizacja paznokci

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 15 osób bezrobotnych w zakresie: „Wizaż i stylizacja paznokci" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji szkoleń dla osób...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia - Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych w zakresie: „Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady organizacji...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 1 osoby poszukującej pracy w zakresie: „Magazynier z obsługą wózków widłowych" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej.   ...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 1 osoby poszukującej pracy w zakresie: „Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej. Zasady...

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie:   „Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy"   Opis przedmiotu zamówienia Usługa: szkolenie dla 10 osób bezrobotnych pn.: „Operator...

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie: „Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C, C+E, C1, C1+E"   Opis przedmiotu zamówienia Usługa: szkolenie dla...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę