Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu


Rynek pracy

  •   Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy
  •   Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
  •   Nabór wniosków o udzielenie dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych
  •   Informacja dla spółek cywilnych ubiegających się o wsparcie w ramach art. 15 zzb
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim (V)

Załączniki Informacja o projekcie PO WER V.pdf (pdf, 319 KB)

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim (VI)

Załączniki Informacja o projekcie.pdf (pdf, 217 KB)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim (IV)

Załączniki Informacja o projekcie PO WER IV.pdf (pdf, 320 KB)

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim (V)

Załączniki Informacja o projekcie RPO V.pdf (pdf, 198 KB)

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę